Thu mua phế liệu Bao bì

Gọi ngayĐông Hưng Phát

Giới Thiệu Chương Trình

Chương trình Định cư Thí điểm Nông nghiệp Thực phẩm (AFIP) được Chính phủ Canada ban hành vào tháng 05/2020 nhằm mục đích lấp đầy khoảng thiếu hụt lao động tay nghề các ngành chế biến thịt, sản xuất nấm, trồng trọt trong nhà kính và các ngành chăn nuôi. Chương trình có thời hạn 3 năm, đến hết ngày 14/05/2023, mỗi năm tiếp nhận 2.750 hồ sơ.