Thu mua phế liệu Giấy

Gọi ngayĐông Hưng Phát

Giới Thiệu Chương Trình

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) là chương trình nhập cư chủ lực của tỉnh bang British Columbia, nhằm thu hút các lao động tay nghề cao đến làm việc, sinh sống tại đây. Thông qua chương trình này, những người nhập cư tiềm năng với các kỹ năng và kinh nghiệm mà tỉnh bang British Columbia cần sẽ nhận được Giấy đề cử tỉnh bang, cho phép công dân nước ngoài này đăng ký thường trú tại Canada.