Thu mua phế liệu Nhôm

Gọi ngayĐông Hưng Phát

Giới Thiệu Chương Trình

Chương trình Định cư Tỉnh bang Alberta (AAIP) là Chương trình của Chính phủ Tỉnh bang Alberta đề ra nhằm tạo cơ lao động quốc tế lành nghề và gia đình của họ đến sinh sống, làm việc và định cư tại Tỉnh bang này.Những người nhận được đề cử Tỉnh bang là những cá nhân có kĩ năng phù hợp với các ngành nghề đang bị thiếu hụt ở khu vực này.