Thu mua phế liệu Nhựa

Gọi ngayĐông Hưng Phát

Giới Thiệu Chương Trình

Chương trình Thí điểm Caregiver được Chính phủ Canada ban hành vào ngày 18/06/2019 với thời hạn thí điểm là 5 năm nhằm giúp đỡ các cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà và nhân viên hỗ trợ tại nhà, là người ngoại quốc có kinh nghiệm và kỹ năng, di chuyển đến Canada, định cư và làm việc. Chương trình này cũng được công bố nhằm thay thế cho Chương trình LCP (Live-in Caregiver Program – Chương trình Người chăm sóc sức khỏe sống tại nhà) vào thời điểm chương trình này đóng.