Thu mua phế liệu Sắt

Gọi ngayĐông Hưng Phát

Giới Thiệu Chương Trình

Work Permit là chương trình của chính phủ Canada để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài được phép lao động hợp pháp tại Canada trong một thời gian nhất định. Ngoài người lao động, du học sinh tốt nghiệp tại Canada cũng có quyền được cấp Work Permit để tiếp tục làm việc sau khi tốt nghiệp tại đất nước lá phong đỏ này.